Profile

Join date: Mar 25, 2022

About

Nếu đề về kép thì ngày hôm sau nên chốt những con số này sẽ trúng


Nếu hôm nay đề về kép thì ngày mai các bạn nên chốt những con số này chắc chắn sẽ có được tỷ lệ trúng thưởng cao.


Khi nào đề về kép


Đề tức là hai con số cuối cùng của giải đặc biệt MB, vậy khi nào thì hai số này sẽ về kép, biết được dấu hiệu này người chơi XSMB thứ 3 - XSMB t3 - Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần - KQXSMB thứ 3 <<< CLICK NGAY sẽ có cơ hội trúng thưởng nhanh, dễ hơn rất nhiều. Đề sẽ về kép nếu hai số đầu tiên của giải đặc biệt giống nhau. Một tuần sau đó kép sẽ nổ liên tục, hầu hết bảng kết quả ngày nào cũng có kép.


Đề về kép bằng ngày mai nên chơi con số mấy


Kép bằng gồm 10 só 00 – 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77 – 88 – 99, nếu đề về kép bằng thì hôm sau nên chốt những con số này chơi xsmb thu 3 <<< XEM NGAY


Đề kép 00 về ngày mai chơi: 03, 60, 52, 87. Đề kép 11 về ngày mai chơi: 86, 29, 01, 18. Đề kép 22 về ngày mai chơi: 45, 54, 48, 84. Đề kép 33 về ngày mai chơi: 07, 70, 23, 32. Đề kép 44 về ngày mai chơi: 37, 73, 89, 98.


Đề kép 55 về ngày mai chơi: 48, 84, 02, 20. Đề kép 66 về ngày mai chơi: 19, 91, 34, 43. Đề kép 77 về ngày mai chơi: 57, 75, 37, 73. Đề kép 88 về ngày mai chơi: 57, 75, 04, 40. Đề kép 99 về ngày mai chơi: 02, 20, 05, 50Đề về kép âm hôm sau nên chốt những con số này


Nếu đề về kép âm thì ngày mai các bạn nên chơi Xổ số Miền Bắc thứ 3 <<< TẠI ĐÂY những con số sau:


Đề ra kép âm 07 ngày mai chốt: 38, 83, 19, 91. Đề ra kép âm 70 ngày mai chốt: 06, 60, 14, 31. Đề ra kép âm 14 ngày mai chốt: 89, 98, 33, 88. Đề ra kép âm 41 ngày mai chốt: 13, 31, 87, 78. Đề ra kép âm 29 ngày mai chốt: 68, 86, 01, 10.


Đề ra kép âm 92 ngày mai chốt: 26, 62, 12, 21. Đề ra kép âm 36 ngày mai chốt: 33, 88, 25, 52. Đề ra kép âm 63 ngày mai chốt: 01, 10, 08, 80. Đề ra kép âm 58 ngày mai chốt: 22, 77, 08, 80. Đề ra kép âm 85 ngày mai chốt: 02, 20, 11, 66


Đề ra kép sát nên chốt những con số này


Đề sát kép về 10 ngày mai chốt: 44, 99, 98, 89. Đề sát kép về 09 ngày mai chốt: 38, 83, 68, 86. Đề sát kép về 90 ngày mai chốt: 36, 63, 39, 93. Đề về sát kép 12 ngày mai chốt: 16, 61, 22, 77. Đề sát kép về 21 ngày mai chốt: 13, 31, 16, 61. Đề sát kép về 23 ngày mai chốt: 26, 62, 44, 99. Đề về sát kép 32 ngày mai chốt: 24, 42, 49, 94. ➡️➡️➡️ BẤM NGAY: https://www.spyropress.com/forums/users/namaki11/


➡️➡️➡️ XEM NGAY: https://gab.com/xosomienbacxsmb/posts/107999450892719560

hypnos63

More actions